På vej mod et legende samfund

By-i-Børnehøjdeny

Sjove køer, samfundsgavnlige p-bøder og Trivselscentre. Det er blot nogle af de idéer, der kan gøre Danmark til en legende nation i de kommende år. Legeskab vil plante kreativitet i hele landet, for det vi kalder kreativitet hos børn, hedder innovation hos voksne – og det skal Danmark leve af i fremtiden. Pluk eller plant en idé og lad os starte en bevægelse – allerede i dag!

Betaling med kreativitet. Kreativitet er den vigtigste valuta i Det Kreative Hus. Den er så værdifuld, at man kan bruge den som betalingsmiddel ved foredrag og forestillinger. Derfor betaler husets gæster ofte med håndmalede sten i smukke farver, hjemmelavet sæbe og håndsyede tæpper. En guitarist har indspillet et stykke musik og afleverede cd’en ved døren. Alle bidrager med det, de kan, og hver adgangsbillet er et lille stykke af en kreativ sjæl med en tilknyttet fortælling om skabertrang og virkelyst. Ved sidste arrangement betalte folk med tegninger, malerier, digte, udklædning, sang og spil og med argentinsk tango.

Kan vi lege os ud af krisen? Vi tror på, at en nedtur for økonomien kan være en optur for fantasien. Den er en gave, vi alle har lige ved hånden, og den kan forløse hidtil usete potentialer i dansk økonomi. Vi skal bare huske at folde den ud. Læs mereher

Sjove køer. Hvorfor betale penge for at springe køen over, hvis man kan gøre køen til den største attraktion? Vi vil skabe køer, hvor ventetiden bliver en leg, så man ligefrem glæder sig til at stå i kø.

Samfundsgavnlige p-bøder. Hvad nu hvis man selv kunne være med til at bestemme, hvad beløbet på p-bøden går til? Så kunne man starte en positiv dialog med parkeringsvagten og ønske ham en god dag?

Trivselscentre – lad os skabe et sted for ældre, hvor man glæder sig lige så meget til at starte sidst i livet, som børn glæder sig, når de skal starte i børnehaven. Trivselscentrene skal være fulde af skønne dufte, billeder og stemninger der vækker erindringen frem. Musik og toner både ude og inde, og der skal være fortællecafeer og inspirerende, legende samlingssteder for familier, hvor man kan så og plante og være fælles om at se resultatet spire og gro. Legen kan anvendes som bindeled mellem alle generationer.

Vil du også plante en idé? Legeskab vil skabe flere spørgsmålstegn. Åbne flere døre og spidse flere ører. Vi vil hylde og forlænge den forbavselseskompetence, der bor i de små og gøre den til en værdi for de store. Hvis du brænder inde med en idé, så plant den her på bloggen og lad os sammen få den til at vokse.

Bedste hilsner,

Mette
Legeskaber

Kan vi lege os ud af krisen?

Mette+Schmidt-Laugesen

Børsen bringer i dag følgende kronik, som jeg har skrevet sammen med Anders Drejer, professor i strategi og forretningsudvikling:

Vi tror på, at en nedtur for økonomien kan være en optur for fantasien. Den er en gave, vi alle har lige ved hånden, og den kan forløse hidtil usete potentialer i dansk økonomi.

Af Mette Schmidt-Laugesen, Legeskaber og Anders Drejer, professor i strategi og forretningsudvikling

Verden er i kollektiv krise. Men ganske som i det kinesiske tegn for krise har vi et valg. Vi kan vælge, om vi ser krisen som en fare eller som en mulighed. Hvis vi betragter den økonomiske krise gennem mulighedsbriller, bliver tidens begrænsede købetrang en gave til kreativiteten. Den lærer os at tænke nyt og lade andre rigdomme folde sig ud. Som for eksempel fantasi, kreativitet og livskvalitet.

Legeskab har etableret Det Kreative Hus ved Aarhus, og har afprøvet et unikt eksperiment med kreativitet som valuta. Her bestemmer du selv, om du vil betale for foredrag og musiske oplevelser med penge eller kreativitet. Eksperimentet er muligt, fordi kreativitet er den vigtigste valuta. Alle gæster bidrager med det, de kan, og hver adgangsbillet er et lille stykke af en kreativ sjæl med en tilknyttet fortælling. Kreativitet er en blivende betalingsform, hvis værdi kan opleves længe efter, at udvekslingen er overstået.

Denne tilgang til betalingen sender et signal om, hvor værdifuld kreativiteten er i vores liv og samfund. Initiativet vil vise legens mægtige potentiale som drivkraft og gøre legen til en involveringsmotor, der kan forløse de kreative potentialer i det danske samfund.

På vej mod et paradigmeskift?

Ledere og politikere peger på kreativitet og innovation som afgørende kompetencer
for virksomheder, der vil styrke deres overlevelsesevne og konkurrencekraft. Det viser, at kreativiteten har en voksende værdi i samfundsøkonomien. Men kan den måles? Og skal den måles? Eller har vi brug for et nyt økonomisk paradigme, hvor vi ikke opgør alt i kroner og ører?

I Bhutan har den buthanske konge i mere end 25 år fastholdt, at nationens bruttonationallykke er vigtigere end bruttonationalproduktet. Det bygger på en tidløs fælles vision, der samler alle mennesker: længslen efter lykke. Derfor har man i Bhutan for længst introduceret en ny indikator for udvikling, Gross National Happiness-indekset, der med 72 indikatorer for bl.a. velfærd og bæredygtighed skal fortælle alt det om udvikling og trivsel, som det traditionelle BNP-mål ikke formår. Men lykke er en alvorlig sag. Det handler om at tage kloge beslutninger, der kan skabe en bedre fremtid for os alle.

Kan vi indføre en lignende tankegang i Danmark? Kan vi lege mere med forretnings- og betalingsmodeller. Flytte os fra en vestlig optik, der handler om mig og mine penge til en mere nuanceret holdning, der også handler om os og vores værdier? I en verden hvor de modeller som alene ser kortsigtet på økonomiske resultater har spillet fallit, er det tid til

at opfinde nogle nye valutaer, der møder vores behov bedre. Kreativ valuta er positive penge. For du kan vel ikke have kreativ gæld?Måske har vi slet ikke en finanskrise, men en værdikrise? Vi bliver nødt til at udfordre den fælles holdning til, hvad der er værdifuldt i vores samfund. Hvad er en meningsfuld økonomi? BNP måler måske nok indkomst, men ikke rigdom. Vi kan være rige på leg, livskvalitet og kreativitet uden at eje en krone. Bør vi ikke kunne udveksle den slags rigdom? Er der mulighed for at skabe en omsorgsfuld økonomi? En økonomi, der tilgodeser fællesskabet? At samtænke penge og mening?Finanskrisen udløste en tillidskrise, der betyder, at vi ikke længere tror på, at politikerne og den finansielle sektor alene kan løse verdens problemer. Der er brug for at forme de nye ideer og tankegange, der kan opfinde fremtidens løsninger. Vi behøver ikke nøjes med én valuta i et samfund. Vi kan sagtens have flere. Vi behøver ikke at nøjes med en bundlinie i erhvervslivet, vi kan sagtens have flere. Vi taler allerede om tre bundlinier – profit, naturligvis, men også people and planet. Så hvorfor ikke prøve med kreativitet? Kreativitet er interessant, fordi det at være kreativ kræver nogle grundlæggende tillidsforhold – tillid til hinanden, tillid til processen og tillid til målet. Og hvis der er et område, hvor vi i disse år er i underskud, så er det på tillid!
Mette Schmidt-Laugesen er stifter og indehaver af kreativitetshuset Legeskab, hvis største mål er at gøre Danmark til en legende nation.
Anders Drejer er professor i strategi og forretningsudvikling og er med til at finde og skabe fremtidens forretningsmodeller.

Tøm butikken og kys bevægelsen

leg-gennem-hele-livet1

Legeskab lukker for salget af legetøj, så der bliver tid og plads til at plante tanker og ideer, der kan skabe leg og kreativitet i alle hjørner af Danmark. Det er et valg drevet af kærlighed til legens væsen og stigende efterspørgsel efter den kreative tankegang, der kan skabe en forandring for store og små i Danmark. Jeg glæder mig!

Jeg er stifter og indehaver af kreativitetshuset Legeskab, hvis største mål er at gøre Danmark til en legende nation. For det legende menneske er et lykkeligt menneske.

Det gik i 2012 op for mig, at jeg ikke længere sælger legetøj. Jeg skaber leg. Over tid har mit fokus flyttet sig fra legetøjet til de legende ideer, der kan få mange flere til at lege meget mere. Jeg er optaget af legens værdier og det, den giver mennesker i alle aldre. Derfor lukker jeg nu for salget af legetøj, så jeg kan skabe plads til tanker og ideer, der kan plante leg og kreativitet i alle hjørner af Danmark. Hos dagplejere og i plejecentre. I parker og skove, på bænke og bakker, i sportshaller og kirker.

Leg er ikke en funktion af dit legetøj, men et produkt af din fantasi. Derfor har Legeskab altid været mere end en legetøjsbutik. Jeg har bygget et Videnshus, der udfordrer fantasiens væsen, og budt velkommen i Det Kreative Hus, der spejler det hele menneske og inspirerer børn, voksne og gamle med musik, motorik og kunst. Det har jeg, fordi jeg tror på, at vi skal tage legen alvorligt. Den er ikke en naiv og enfoldig aktivitet, vi bør vokse fra, men en værdifuld ressource, vi bør vokse med og folde ud livet igennem.

Legen er et udviklingsrum, der lærer os at finde vej, og den er alle menneskers grundlag for at orientere sig. Derfor tilbyder Legeskab fremover idéudvikling, der kan få legen til at vokse i hjem, virksomheder, institutioner og foreninger.

Jeg vil åbne flere døre og spidse flere ører. Hylde den forbavselseskompetence, der bor i de små og gøre den til en værdi blandt de store. Jeg vil bygge broer mellem unge og gamle og ad den vej styrke sammenhængskraften i et samfund, der har alt for mange ensomme. Jeg vil gøre det sjovt at stå i kø, åbne et glædesgalleri og indføre kreativitetsplaner og samfundsgavnlige p-bøder. Jeg vil hylde smagen af usynlige æbler og fylder tankerne med alt det, der kan opstå ud af ingenting. Høste alle de muligheder, der ligger på spring bag hver en busk og i toppen af hvert et træ.

Legebevægelsen er en motor, der skal få legen til at leve. En kulturskaber, der gennem små og store kreative drys vil gøre det bedre og sjovere at være til.

I nyhedsbrevet og på min hjemmeside vil jeg fremover plante ideer, dele viden og invitere til brainstorms. Jeg vil invitere tænkere, tumlere og trendsettere til at rulle legebevægelsen og jeg får stor brug for din hjælp, din støtte og din begejstring. Del dine tanker og oplevelser og lad os sammen gøre Danmark til en legende nation.

Kærlig hilsen

Mette Schmidt-Laugesen
Legeskaber

Årets glædestunder viser vej for 2013

http://www.dreamstime.com/-image27180007

Gør dine nytårsforsætter til en leg! Brug nytårsaftensdag til en familiebrainstorm over de bedste oplevelser fra det forgangne år og lad dem vise vej til det, I gerne vil have mere af i 2013. Det giver en positiv og lykkefyldt indgang for alle til det nye år.

Nytårsaften er en særlig aften for store og små. Fuld af traditioner, som må se sælsomme ud i børnehøjde. Dronningens nytårstale med blomster og alvorligt blik, nytårsforsætter om alt det, vi skal holde op med, klassiske nytårskoncerter i kjole og hvidt. Men nytåret er som julen fuld af anledninger til at lave noget samlende for hele familien. Til at skabe vores egne fællesskabende traditioner og meningsudfylde de mange kulturelle knager, vi har at hænge nytåret op på.

Lav et glædesgalleri for 2012
Verden svømmer over med nytårsforsætter i januar. De består af en lang fortælling om ting, vi ønsker at lave om ved os selv. Men hvorfor giver vi egentlig kun os selv løfter om at holde op med noget? Er der ikke noget, vi har lyst til at love os selv at blive ved med? Brug nytårsaftensdag til en familiebrainstorm over de bedste oplevelser i 2012 og lave en liste over alt det, I kan forfølge i 2013. Genfind årets lykkestunder og lad dem vise vej i året, der står på spring.

Lys på alle årets successer og glæder, små som store, og lad dem blive pejlemærker for 2013. I kan præsentere ideen ved at sætte ord på gode oplevelser i året, der gik, ved at dele årets gode erindringer. Eller I kan tegne årets gode stunder i 2012 sammen med de mindste i familien. De større børn kan gribe deres smart phone, blade billedbanken igennem og kåre årets billeder fra 2012. Hæng billeder og tegninger op og lav jeres eget glædesgalleri, der anerkender blikket på livet og synliggør de gode stunder. Formuler familiens positive nytårsforsætter for 2013 og få verdens bedste nytårsaften.

Hold jeres egen nytårstale
Hvorfor skal man være dronning eller statsminister for at holde en nytårstale? Vi kan alle have glæde af at reflektere over året, der gik og det, der kommer. Lav jeres egen nytårstale, hvor alle indtager husets dronningestol som scene til at frembringe en  nytårstale, der giver dronningen konkurrence og gør nytårsmiddagen til et festfyrværkeri af latter og refleksion.

Hold jeres egen nytårskoncert
Traditionen foreskriver, at vi skal høre koncerter på tærsklen til det nye år. Hvorfor ikke fordrive ventetiden frem til nytårsaftensdag med at skabe jeres egen koncert? Her kan alle være med, øvede og uøvede, små og store. Musikken er inviterende. Lav jeres egne instrumenter eller find harpen frem fra skabet, tag strutskørtet på og dans med. Lav en (n)ode til nytåret og hold koncert for hinanden, før året går på hæld.

Vi ønsker jer alle et legende kreativt nytår. Husk alle muligheder ligger på spring, de venter blot på at blive grebet. Find de indre styrker frem – unge som gamle – og spring ind i nytåret til alle de muligheder, legen inviterer til på tværs af alder, køn og kompetencer. Godt nytår!

Kærlig hilsen

Mette Schmidt-Laugesen

Jorden rundt i Det Kreative Hus

Connie-Pilgaard-Nielsen1-300x217

Musik er en livsåbner, der skaber intense følelser af samvær og lader os opleve verden i samme stemning. Musik er glæde, gnist og livsnerve. Til tonerne af musik får vi lyst til at danse, sanse og synge. Forleden tog Connie Pilgaard Nielsen os på musikalsk jordomrejse i Det Kreative Hus. Her får du et indblik i aftenens toner og den musiske eftertænksomhed.

Jeg havde en fantastisk aften forleden, hvor multikunstner og musiker Connie Pilgaard Nielsen inviterede til sangaften i Det Kreative Hus. Ideen til sangaftenerne er skabt i samarbejde med Musiskskolen Laura i Aarhus, for vi deler drømmen om at vise så mange som muligt, hvor fællesskabende musikken er, og hvordan musik bygger op, bringer glæde, varme og nærvær. Musikkens verden er unik, den har sin helt egen rytme og puls.

Connie spiller både guitar, klaver og tværfløjte, og denne torsdag aften fyldte hun Det Kreative Hus med en hjerteenergi, der bredte sig til små og store, unge og gamle. Der var plads til alle, da Connie inviterede på jordomrejse med musikken som guide.

Turen gik fra Danmark over Israel til USA. Vi var til pygmæ-sang i det sydlige Centralafrika, og vi holdt hvil i Tanzania, før vi indtog Brasilien.

Connie valgte temaet jorden rundt, fordi vi lever i en fantastisk verden på en fantastisk jord. Verdens mangfoldighed spejler sig på smukkeste vis i de forskellige landes musik. Efter samværet med Connie og musikken i torsdags ved jeg og alle jer, der gæstede Det Kreative Hus denne aften, at musikken er alle menneskers og alle kulturers fællesnævner.

Der bor en dyb sandhed i dette lille citat fra inuitten Orpingalik fra Netsilik-folket, som Connie indledte aftenen med:

“Sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når mennesker lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale”.

Jeg glæder mig allerede til næste sangaften d. 6. december i Det Kreative Hus. Oplevelsen kan varmt anbefales.

Jeg håber, vi ses.

KH Mette

Kreativitetsdrys

Mette_omLegeskab1

Sjove køer, samfundsgavnlige p-bøder og en international gyngedag. Det er blot nogle af de idéer, der kan gøre Danmark til en legende nation i de kommende år. Legeskab vil plante kreativitet i hele landet, for det vi kalder kreativitet hos børn, hedder innovation hos voksne – og det skal Danmark leve af i fremtiden. Pluk en idé eller plant din egen og hjælp os med at starte en bevægelse.

Legeskab vil skabe flere spørgsmålstegn. Åbne flere døre og spidse flere ører. Vi vil hylde og forlænge den  forbavselseskompetence, der bor i de små og gøre den til en værdi for de store. Disse legende ideer er frø, der skal inspirere dig til lege på din egen måde. Ganske frit og helt på tværs.

Sjove køer. Hvorfor betale penge for at springe køen over, hvis vi kan gøre køen til den største attraktion? Vi vil skabe køer, hvor ventetiden bliver en leg, så man ligefrem glæder sig til at stå i kø.

Samfundsgavnlige p-bøder. Hvad nu hvis man selv kunne være med til at bestemme, hvad beløbet på p-bøden går til? Så kunne man starte en positiv dialog med parkeringsvagten og ønske ham en god dag?

Leg med netværk i offentlige transportmidler.  Transporttid er spildtid. Hvorfor ikke benytte ventetiden til at bytte tjeneste og danne netværk? Vi kan jo beslutte, at alle, der sidder i højre side af bussen, kan få hjælp i de lige uger: ”Jeg mangler et godt pizza-sted”, ”Jeg har brug for et job”, ”Jeg mangler en backgammon-makker”. I ulige uger kan alle, der sidder i højre side af bussen, tilbyde hjælp: ”Jeg er god til at pudse vinduer.” ”Er der nogen, der mangler en hundelufter.”

En international gyngedag. Alle børn elsker at gynge. Bevægelsen beroliger sindet og giver fantasien vinger. Børn gynger, fordi de ikke kan lade være, og der er al mulig grund til at tro, at voksne vil have lige så stor glæde af at styrke motorikken. Vi foreslår en international gyngedag, hvor bl.a. nyhedsoplæsere, kassedamer, revisorer og skolelærer kommer gyngende til deres fag.  Der kunne i alle børnehaver og skoler laves en gyngestafet til dem, der gynger flest gange – vinderen bliver årets gyngehøvding!

Brænder du inde med en idé, der kan få Danmark til at lege, så plant den her på bloggen og lad os sammen få det legende univers til at vokse.

Bedste hilsner,

Mette Schmidt-Laugesen

Legeskaber

Til søs med en legeskaber

leg-gennem-hele-livet1

I forsommeren stod Legeskab til søs for at bygge flere broer mellem børn og gamle. På en sejlende konference om medborgerskab i Aarhus Kommune, fik jeg som oplægsholder mulighed for at dele tanker og ideer til, hvordan vi kan samle generationer i legende fælleskaber, hvor alle generationer kan byde ind og være med.

Generationsbrobygning handler om at skabe relationer på tværs af generationer til gavn og glæde for alle. Om at understøtte samvær mellem aldersgrupper ved at skabe platforme, der inviterer mange med.

På konferencen fortalte jeg bl.a. om fortællekunstens muligheder, om musiske inspirerende og samlende legende projekter, om mit ønske om at etablere mødesteder i byrummet, hvor alle generationer kan samles, og om kunstprojektet Venskab, der inviterer børn i børnehaver og beboere på plejecentre til at mødes omkring skabelse af en række kunstværker. For kunsten starter samtaler, stiller spørgsmål og vækker undren. Den er et universelt sprog, der kan bruges til at undersøge det, mennesker har til fælles.

Alle elskede og bød ind på ideerne. Både politikere på konferencen og ansatte på plejecentre og i børnehaver, jeg efterfølgende har været i dialog med.

Jeg ved, at de legende brobygningsprojekter skabte glæde og håb. For flere gamle har bagefter spurgt mig, om de må være frivillige eller klippe røde snore over, når jeg igangsætter nye tiltag.

Vi bliver aldrig bliver for gamle til at lege, og vi kan berige hinanden på tværs af generationer.

Har I andre ideer til, hvordan vi kan samle generationer i legende projekter?

Kærlig hilsen Mette

Den sejlende konference om medborgerskab – læs mere her

Projekt venskab – pt. under opbygning – vil du være med? Læs mere her

Den Kreative Sti

Den-Kreative-Sti_N

1000 tak for skønne tanker og forslag til, hvad vi kunne bruge de 1001 håndmalede sten til. Vi har valgt at lægge dem i forlængelse af hinanden, så de nu danner rammen om kreativitetsvejen til Det Kreative Hus i Mårslet. Hver enkelt håndmalet sten udtrykker sin egen fortælling og bringer farve og glæde i huset. Kig forbi og tænk tanker på den kreative sti.


KH Mette

Hvorfor hedder det: “legende let” og “en sur pligt”?

IMAG0326-225x300

Det er tankevækkende, at mine børn leger det, vi voksne ser som en pligt, hvem har ødelagt vores leg? Sådan tænkte jeg, da jeg sad ved køkkenbordet og så mine unger på 1½ og 5 ”købe ind” fra skabet i køkkenet, lave mad til mig og tog opvasken.

Hvem har bestemmer om livet er en leg? – mig svarede en lille stemme inden i mig…

”HEY hvem vil lege nullermands-safari, med mig”!?!  Sådan råbte jeg ude fra kosteskabet lørdag formiddag. Mine to unger kom springende, stoppede op og stod helt stille….. ”Mor hvorfor ser du sådan ud”?!?  Spørgsmålet gik på mine oprullede bukseben, bare tæer og mit ”sørøver”-tørklæde om hovedet.  ”Jeg skal på nullermands safari, vil I med”, spurgte jeg? Og sådan startede legen… Støvsugeren har øjne og en glad mund, men er altid sulten, ungerne er fantastiske til at spotte mad, spindelvæv og nullermænd, udrustet med lommelygter og forstørrelsesglas, der gør rengøring til en leg.

Eller legende indkøbsture, hvor indkøbsvognene er det bedste skib og de små sørøvere plyndrer hylderne for havregryn m.m., når de bliver sendt på hemmelig mission og æblerov i grønsagsdiskene.

En mand sagde til Sokrates: “Livet er svært”, “i forhold til hvad?” svarede Sokrates. 

Mit liv er ikke altid en leg, med det består heller ikke kun af pligter (0:

Kan I ha’ en dejlig legende dag (0:

Signe